Giá thuê container leo thang chóng mặt

Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt lại đang như "ngồi trên đống lửa", khi hàng hóa đã sẵn sàng nhưng giá thuê container rỗng lại lên 3 - 4 lần và cũng rất khó để thuê.