Các hoạt động của VASEP và Doanh nghiệp hải sản trong chương trình chống khai thác IUU

Các hoạt động của VASEP và Doanh nghiệp hải sản trong chương trình chống khai thác IUU

Thứ 6, 21/06/2019 | 16:10 GTM +07

Dưới đây là các hoạt động của VASEP và Doanh nghiệp hải sản trong chương trình chống khai thác IUU được cập nhật tháng 6/2019.

4 NHÓM HOẠT ĐỘNG CHÍNH CHỐNG KHAI THÁC IUU

1. Nỗ lực cam kết của Doanh nghiệp

T9/2017

- Xây dựng “Chương trình DN hải sản cam kết chống khai thác IUU” thuộc Ủy ban Hải sản VASEP, có Ban Điều hành IUU, Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động; tổ chức Hội nghị công bố chương trình và bản Tuyên bố cam kết của DN hải sản chống khai thác IUU.

T11/2017

- Tổ chức Hội thảo lần 2 của chương trình có đại diện phái đoàn EU tại VN tham dự, cập nhật và trao đổi thông tin sau khi VN bị cảnh báo thẻ vàng đồng thời chia sẻ những khó khăn của DN.

T2/2018

- DN hải sản tham gia chương trình đồng loạt treo biển Cam kết chống khai thác IUU bằng cả TV và TA tại cổng công ty và cửa các xưởng chế biến.

Từ T9/2017

- Các DN tham gia tích cực các hoạt động Chương trình cam kết chống khai thác IUU đề ra để khắc phục thẻ vàng IUU; thực hiện nghiêm túc cam kết chống khai thác IUU;

- Tuân thủ các quy định của EU, Mỹ và Việt Nam chống khai thác IUU

Từ T9/2017

Tổ chức các Hội nghị, tập huấn cho DN để:

- Tổng hợp, phân tích tác động từ thực trạng bất cập của DN và kiến nghị để báo cáo Lãnh đạo Bộ

- Phổ biến, hướng dẫn các Thông tư mới ban hành.

T4/2019

- Phê chuẩn KHHĐ chống khai thác IUU năm 2019

2. Tham gia góp ý sửa đổi các văn bản pháp lý và hoạt động chung

Từ T10/2017

- Làm việc và phối hợp chặt chẽ với TCTS, các Cục Vụ của Bộ để: Kịp thời báo cáo các bất cập, vướng mắc của DN; Phối hợp, góp ý để TCTS kịp thời trình Chính phủ, Lãnh đạo Bộ NN ban hành Nghị định hướng dẫn Luật TS, các Thông tư 36 sửa đổi TT26, TT 21 sửa đổi TT02, TT công bố danh sách cảng chỉ đinh xác nhận nguyên liệu thủy sản, TT ban hành danh sách cảng Thương mại có NK thủy sản, sửa đổi TT36

- Phối hợp với TCTS, Vụ Pháp chế, NAFIQAD, Cục Thú y về các nội dung liên quan khai thác và XK hải sản khai thác

- Tham gia các cuộc họp của Bộ NN, TCTS về IUU và gửi công văn góp ý các Thông tư sửa đổi TT 50/2015/TT-BNNPTNT; TT25/2013/TT-BNNPTNT và TT26/2016/TT-BNNPTNT; TT02/2018/TT-BNNPTNT và TT36/2018/TT- BNNPTNT liên quan đến chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác, kiểm dịch thủy sản NK…

T10/2017- T2/2018

- Gửi văn bản lên Thủ tướng, Chủ tịch QH, Bộ trưởng Bộ NN báo cáo và kiến nghị các nội dung hành động chống khai thác IUU.

- Gửi văn bản lên Bộ trưởng Bộ NN báo cáo và đề xuất Kế hoạch hành động khắc phục thẻ vàng IUU

- Gửi công văn lên TCTS góp ý Kế hoạch hành động Quốc gia tới năm 2025 ngăn chặn và chấm dứt khai thác IUU, đề xuất hoạt động khắc phục thẻ vàng.

T4-T5/2018

- Gửi công văn tới Bộ NN kiến nghị những bất cập trong thực hiện TT02/2018/TT-BNNPTNT; gửi công văn tới TCTS góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện TT02/2018/TT-BNNPTNT.

T4 - 8/2018

- Gửi công văn tới Bộ Tài chính và Bộ NN; tham gia đoàn công tác của Bộ Tài chính và Bộ NNPTNT khảo sát-làm việc tại Cảng cá Hòn Rớ - Nha Trang để thống nhất & minh bạch quy trình+chi phí thực tế cho 1 lần xác nhận.

- Gửi 2 công văn tới Vụ Chính sách Thuế - BTC góp ý về mức phí S/C, C/C cho dự thảo Thông tư sửa đổi TT 230/2016/TT-BTC  

T7/2018

- Gửi công văn số 102/2018/CV-VASEP tới TCTS kiến nghị vướng mắc trong việc xin Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

T9/2018

- Gửi công văn 135/2018/CV-VASEP tới TCTS góp ý Dự thảo thông tư quy định các hoạt động chống khai thác IUU

T1/ 2019

- Gửi công văn góp ý Nghị định hướng dẫn Luật Thủy sản 2017

3. Hợp tác các bên và quan hệ quốc tế

T10/2017

- Phối hợp với NOAA – Hoa Kỳ và TCTS tổ chức Hội thảo về Chương trình Giám sát Thuỷ sản NK vào Hoa Kỳ (SIMP) nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đến SIMP và các thủ tục cần thiết đáp ứng quy định IUU của Hoa Kỳ có hiệu lực từ 1/1/2018, tổ chức cuộc họp NOAA với DN hải sản, giải đáp các thắc mắc liên quan đến quy định SIMP.

T10/2017

- VASEP và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ký Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) về chống khai thác IUU tại Văn phòng BTL Cảnh sát biển tại Hà Nội.

T10 - T11/2017

- Họp với lãnh đạo TCTS và các đơn vị trực thuộc bàn kế hoạch hành động 6 tháng chống khai thác IUU của Bộ NN và Chính phủ

- Lãnh đạo VASEP, BĐH IUU VASEP đã có cuộc họp với Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Vũ Văn Tám và đại diện các đơn vị của Bộ nhằm trao đổi các hoạt động hợp tác về chống IUU, khắc phục thẻ vàng trên cơ sở 10 nhóm nội dung mà VASEP đề xuất.

T11/2017

- Tổ công tác IUU VASEP đi khảo sát tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận - làm việc với các Chi cục Thủy sản và các BQL cảng cá để khảo sát về hoạt động quản lý nghề cá tại các địa phương, quy trình cấp giấy (xác nhận, chứng nhận), các vướng mắc bất cập. Kết quả khảo sát là cơ sở để VASEP góp ý/kiến nghị cho việc xây dựng & thực thi các kế hoạch hành động của Bộ NN&PTNT

T11/2017

- Tổ chức Hội nghị “Nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để sản xuất xuất khẩu - Hiện trạng và Giải phápđể tổng hợp-phân tích tác động từ thực trạng và góp ý (của các DN, của đại diện: TCHQ, Cục Thú y, NAFIQAD, Cục XNK, Viện CIEM-Bộ KH-ĐT) nhằm đóng góp ý kiến đầy đủ & kịp thời cho Dự thảo sửa đổi Thông tư 26/2016 của Bộ NNPTNT.

T3/2018

- Đại diện VASEP tham gia đoàn đàm phán kỹ thuật của TCTS với EC về IUU, và đoàn công tác của BT thăm làm việc với EC.

T4/2018

- Tham dự và trình bày tại Hội nghị “Tăng cường công tác bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản từ khai thác” do Bộ NN tổ chức tại Khánh Hòa

T5/2018

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ NN, TCTS để chuẩn bị cho công tác chuẩn bị của Việt Nam và cập nhật kịp thời thông tin cho DN hải sản trước khi EC sang kiểm tra

T10/2018

- Tham dự cuộc họp của Đoàn Nghị sĩ UB Nghề cá Nghị viện Châu Âu tại Cty CP thủy sản Bình Định

4. Tuyên truyền – Truyền thông

T1/2018

- VASEP phát hành “Sách Trắng về Nỗ lực chống Khai thác IUU tại Việt Nam” để đẩy mạnh truyền thông về nỗ lực và hành động chống khai thác IUU của VN.

T4/2018

- Tại Hội chợ Thủy sản Quốc tế tại Bỉ, VASEP phối hợp với TCTS và ĐSQ Việt Nam tại Bỉ tổ chức Họp báo về cam kết và nỗ lực của VN chống khai thác IUU

Từ T10/2017

- Tạo chuyên mục “Chống khai thác IUU” trên Cổng thông tin: vasep.com.vn và Bản tin tuần Thương mại Thủy sản của VASEP để cập nhật các quy định của EU, Mỹ về IUU, Luật và quy định, văn bản pháp lý của VN liên quan đến chống khai thác IUU và giới thiệu các DN hải sản tham gia và thực hiện chương trình chống khai thác IUU.

T4/2018

- Phối hợp với TCTS tổ chức hội nghị tập huấn "Phổ biến và trao đổi các bất cập, vướng mắc tại TT02/2018/TT-BNNPTNT và công tác cấp S/C, C/C cho DN XK hải sản khai thác” tại Tp. HCM.

T10/2018

- Làm việc với đoàn phóng viên các báo lớn và uy tín của Châu Âu sang VN để khảo sát thực địa và viết bài tuyên truyền ủng hộ VN về chống khai thác IUU

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2019 (Tiếp tục thực hiện 4 nhóm hoạt động chính)

1

Nỗ lực cam kết của Doanh nghiệp

- Tổ chức Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Chương trình DN hải sản cam kết chống khai thác IUU (T9/2019)

- Tiếp tục cập nhật, tuyên truyền và hướng dẫn quy định và văn bản mới

- Mời phóng viên quốc tế, cung cấp thông tin để viết bài tuyên truyền về nỗ lực và hành động của VN chống khai thác IUU

- Tổ chức hội thảo, tập huấn ở các tỉnh trọng điểm nghề cá (T6, T7, T8/2019)

2

Tham gia góp ý sửa đổi các văn bản pháp lý và hoạt động chung

- Tiếp tục góp ý các văn bản pháp luật của Bộ NN & PTNT và TCTS…

- Đại diện VASEP tiếp tục tham gia Tổ công tác kỹ thuật thẻ vàng IUU

- Tiếp tục phối hợp, tham gia, báo cáo và đề xuất ý kiến tại các cuộc họp về thẻ vàng IUU do Bộ NN & PTNT và TCTS tổ chức

3

Hợp tác các bên và quan hệ quốc tế

- Thường xuyên trao đổi với Phái đoàn EU tại VN để cập nhật thông tin và thể hiện cam kết của cộng đồng DN

- Tổ chức Hội thảo quốc tế về vấn đề IUU và nỗ lực của VN chống khai thác IUU (T8/2019)

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TCTS thực thi Luật Thủy sản 2017 và NĐ 26/2019/ND-CP hướng dẫn Luật TS.

4

Tuyên truyền – Truyền thông

- Phát hành Bản đồ Chuỗi cung ứng cá ngừ và hải sản Việt Nam trong cam kết chống khai thác IUU (T5-T6/2019)

- Phát hành lịch VASEP 2020 với chủ đề "Nỗ lực cải thiện nghề cá và tháo gỡ thẻ vàng IUU tại Việt Nam" (T11 – T12/2019)

- Phối hợp với TCTS, VTV và các cơ quan truyền thông làm video và áp phích tuyên truyền cho ngư dân những việc phải làm chống khai thác IUU (T6 – T7/ 2019)

Thích, chia sẻ và bình luận bài viết này
Nhấn
Để nhận tin tức mới nhất, nóng nhất về ngành Thủy sản Việt Nam.
-- Kết bạn với VASEP trên Facebook --

BẢN TIN THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

FTA

Trang thông tin điện tử của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Cơ quan Chủ quản: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Trụ sở: Số 7 đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430 - Fax: (+84) 28.628.10437 - Email: vasephcm@vasep.com.vn

VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055 - Fax: (+84 24) 37715084 - Email: vasephn@vasep.com.vn

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội
Đơn vị vận hành trang tin điện tử: Trung tâm VASEP.PRO
Trưởng Ban Biên tập: Bà Phùng Thị Kim Thu
Tel: (+84 24) 3.7715055 – (ext.203); email: kimthu@vasep.com.vn

Đang online: 1596

Tổng lượt truy cập: 134311178

Giấy phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp số 138/GP-TTĐT, ngày 01/10/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đề nghị ghi rõ nguồn www.vasep.com.vn khi sử dụng thông tin từ trang này.