Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành VASEP

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành VASEP

Thứ 3, 21/01/2014 | 10:19 GTM +07

(vasep.com.vn) Ngày 03/01/2014, Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã họp Hội nghị lần thứ XII Ban chấp hành VASEP nhiệm kỳ 4 tại Văn phòng hiệp hội. Sau khi tiến hành biểu quyết, Hội nghị đã thống nhất một số nội dung quyết nghị. Dưới đây là toàn văn nội dung Nghị quyết này.

 
 
HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM
********

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
 -------------oOo-------------
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 01 năm 2014

 NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ XII BAN CHẤP HÀNH (NHIỆM KỲ 4)

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

Ban Chấp hành (BCH) Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ XII Nhiệm kỳ 4 vào ngày 3/1/2014 tại Văn phòng Hiệp hội. Hội nghị do ông Trần Thiện Hải - Chủ tịch Hiệp hội chủ trì, cùng 17 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội. Sau khi tiến hành biểu quyết Hội nghị đã thống nhất một số nội dung quyết nghị sau:

1. Hội nghị đã nghe Văn phòng Hiệp hội báo cáo tình hình hoạt động của Văn phòng trong năm 2013 và kế hoạch hoạt động trong năm 2014. Các ủy viên Ban Chấp hành đã thảo luận và thống nhất về kế hoạch hoạt động trọng tâm 2014, giao cho Văn phòng Hiệp hội cụ thể hóa các kế hoạch và triển khai thực hiện các công việc sau:

I/ Công tác Hội viên và Ban Chấp hành:

- Tổ chức Hội nghị toàn thể 2014 vào tháng 6/2014.

- Thành lập Ban tổ chức chuẩn bị cho Đại Hội nhiệm kỳ 5 ( 2015-2020).

- Xây dựng qui chế hoạt động của BCH HH.

II/  Công tác Vận động chính sách

 - Thiết lập mạng lưới nhóm công tác trong hoạt động vận động chính sách.

- Tiếp tục tập trung vận động chính sách vào 3 lĩnh vực chính là Cải cách thủ tục hành chính, phí thuế Hải quan và ATVSTP, kiểm dịch thủy sản.

- Tăng cường công tác truyền thông về các hoạt động vận động chính sách trên Website, bản tin, thông cáo báo chí,....

 III/ Công tác quan hệ quốc tế

 - Phối hợp GAA tổ chức hội nghị GOAL 2014 tại Tp.HCM  (dự kiến 10/2014)

- Nghiên cứu khả thi Dự án Trung tâm phân phối cá tra  tại Châu Âu

- Các chương trình hợp tác với CBI

- Triển khai/tham gia thực hiện các dự án, đề án:

  • Dự án “Xây dựng trang trại nuôi cá tra trình diễn công nghệ tiên tiến bền vững tại Việt Nam” do Đại Học Cần Thơ thực hiện theo Quyết định số 1545/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
  • Dự án Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra bền vững (SUPA) với sự chủ trì của Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam (VN CPC) và sự hợp tác của VASEP, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF Việt Nam và Áo).
  • Chương trình hợp tác về quản lý ATTP cho các DN thủy sản tại Đà Nẵng (JICA chủ trì).

IV. Công tác  Xúc tiến thương mại

Hiệp hội sẽ vận động các nguồn lực có thể để tổ chức 3 hội chợ chính: Boston, Châu Âu và Trung Quốc. Để đa dạng các hoạt động tại hội chợ cần tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế đang là đối tác của VASEP cùng tham gia các hoạt động chung tại gian hàng như WWF, SUPA cho chương trình cá tra tại Châu Âu và chương trình quảng bá thủy sản Việt Nam tại hội chợ Trung Quốc.

Chương trình hội chợ Vietfish 2014 sẽ đẩy mạnh thêm các hoạt động nhằm thu hút khách hàng; đẩy mạnh hoạt động truyền thông quảng bá cho Vietfish 2014.

V. Công tác các Ủy Ban ngành hàng       

1/ Chương trình Ủy Ban cá tra

- Tiếp tục theo đuổi vụ kiện và các vấn đề liên quan dự luật nông trại 2013.

- Tổ chức Chương trình quảng bá cá tra tại Châu Âu

- Tổ chức hội thảo cá tra bên cạnh hoặc trong khuôn khổ Hội nghị GOAL 2014

- Nghiên cứu thành lập Câu lạc bộ phát triển xuất khẩu cá Tilapia.

2/ Chương trình Ủy Ban Tôm

- Tiếp tục theo đuổi vụ kiện CBPG và CTC tôm tại Hoa Kỳ

- Các chương trình đấu tranh ngăn chặn bơm chích agar vào tôm

- Phối hợp với các địa phương hỗ trợ phòng tránh dịch bệnh.

3/ Chương trình Ủy ban Hải sản:

- Nghiên cứu thành lập CLB DN sản xuất bột cá .

- Duy trì hoạt động tốt 3 CLB (ghẹ, nội địa, cá ngừ)

VI. Công tác thông tin truyền thông

- Nâng cấp và điều chỉnh cấu trúc Portal vasep.com.vn 

- Xử lý để có thống kê XNK thủy sản từ Tổng Cục Hải quan trong Quý 1/2014.

- Điều chỉnh và nâng cao chất lượng các ấn phẩm

- Tăng cường cung cấp các tin/bài tiếng anh cho cộng đồng quốc tế.

VII.   Công tác hỗ trợ huấn luyện và đào tạo

- Tập trung phát triển các chương trình đào tạo theo yêu cầu nâng cao năng lực.

- Tăng cường hoạt động PR cho công tác đào tạo:

- Tiếp tục cải tiến việc quản lý hệ thống dữ liệu đào tạo  

VIII/ Công tác tổ chức Văn phòng Hiệp hội:

Kiện toàn bộ máy của Văn phòng Hiệp hội trong thời gian tới để cân đối với khả năng nguồn tài chính của Hiệp hội nhằm đảm bảo cho các hoạt động trọng tâm của Hiệp hội được thực hiện như kế hoạch.

IX/ Công tác chuẩn bị Đại hội toàn thể của Hiệp Hội nhiệm kỳ 5

- Chuẩn bị nội dung cho Đại Hội Toàn thể nhiệm kỳ 5 của Hiệp hội.

- Chọn địa điểm tổ chức Đại hội toàn thể nhiệm kỳ 5 (dự kiến Dinh Thống Nhất)

- Tổ chức tuyên truyền về Đại hội toàn thể lần thứ 5 Hiệp hội.

X/ Công tác tổ chức các Hội nghị, cuộc họp của Hiệp hội trong năm 2014

Trong năm 2014, VPHH sẽ tổ chức các Hội nghị, cuộc họp quan trọng của Hiệp hội trong năm 2014 với lịch dự kiến như sau:

T/gian

Nội dung

Địa điểm/tổ chức

Ghi Chú

T1

Hội nghị BCH HH lần thứ XII (kế hoạch hoạt động trong năm 2014)

VPHH

Đầu tháng

Hội nghị tổng kết XK tôm 2013

KS Sheraton

Đầu tháng

T3

Hội nghị tổng kết XK cá tra 2013 (sau khi có kết quả POR9)

VPHH/ hoặc Khách sạn

Cuối tháng

T4

Hội nghị lấy ý kiến DN – tập hợp các kiến nghị

VPHH

Giữa tháng

T5

Hội nghị tổng kết XK Hải sản

VPHH hoặc khách sạn

Cuối tháng

T6

Cuộc họp BCH thảo luận về nội dung Hội nghị toàn thể 2014

VPHH

5/6/2014

Hội nghị toàn thể 2014/ Đại hội bất thường

HT Nguyễn Du, dinh Thống Nhất

12/6/2014

T7

Hội nghị hoạt động XTTM và chuẩn bị Hội chợ Vietfish 2014

VPHH

Đầu tháng

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội (triển khai nghị quyết Hội nghị toàn thể 2014)

VPHH

Đầu tháng

T8

Hội chợ Vietfish 2014

TT SECC

Đầu tháng

T9

Hội nghị các DN tôm sau khi có kết quả POR8

VPHH

Cuối tháng

T10

Hội nghị cá tra bên cạnh hội nghị GOAL 2014 tháng 10/2014

VPHH hoặc Khách sạn

Đầu tháng

Phối hợp công tác tổ chức HN GOAL 14

Khách sạn

Đầu tháng

T11

Hội nghị lấy ý kiến DN và tổng kết những kiến nghị được giải quyết

VPHH

Cuối tháng

2. Hội nghị đã nghe Văn phòng báo cáo tiến độ thực hiện dự án VIDATEC, tiến độ thực hiện  dự án xây dựng Trung tâm phân phối cá tra tại cảng Zeebrugge – Bỉ. Ban Chấp hành Hiệp hội đã thảo luận và ra nghị quyết liên quan đến dự án xây dựng trung tâm phân phối cá tra tại cảng Zeebrugge như sau: Sẽ tập hợp nhóm DN có quan tâm tham gia một cách tự nguyện, nếu thấy dự án thích hợp và mang lại lợi ích cho DN, VASEP sẽ tiếp tục kêu gọi, khuyến khích các DN tham gia dự án này.

3. Hội nghị đã nghe báo cáo của Văn phòng về kết quả hoạt động vận động chính sách của Văn phòng trong năm qua, đặc biệt là góp ý cho nội dung Thông tư 55/2011 và Thông tư 48/2013. Các ủy viên Ban Chấp hành đánh giá cao những nỗ lực của Văn phòng cho hoạt động này và đề nghị Văn phòng tiếp tục nghiên cứu và có chiến lược cho những hoạt động VĐCS trong thời gian tới.

4. Hội nghị đã nghe báo cáo về tình hình tài chính của Hiệp hội trong năm 2013 và thông qua dự trù kinh phí hoạt động của Hiệp hội năm 2014. BCH đã thảo luận và thống nhất chọn công ty AASC là đơn vị kiểm  toán năm 2013 cho Hiệp hội.

5. Giao Văn phòng Hiệp hội nghiên cứu phương án kiện toàn tổ chức văn phòng Hiệp Hội theo tình hình mới và báo cáo Ban Chấp Hành trong cuộc họp Ban Chấp Hành kỳ tới.

6. Hội nghị thống nhất tổ chức Đại hội bất thường Hiệp Hội vào ngày 12/6/2014 để có đủ cơ sở thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ Hiệp hội.

7. Hội nghị thống nhất về tờ trình ra phụ san của Tạp chí Thương mại Thủy sản.

8. Hội nghị thống nhất kết nạp hội viên mới đối với các DN có tên sau đây:

HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

1. CÔNG  TY TNHH HẢI SẢN BỀN VỮNG

2. CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN KỲ LÂN

3. CÔNG TY TNHH TÍN THỊNH

4. CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH – THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

5. CÔNG TY CP THỦY SẢN AN PHÁT

6. CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN THANH HÓA

7. CÔNG TY CP CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

8. CÔNG TY CỔ PHẨN FOODTECH

HỘI VIÊN LIÊN KẾT

1. CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI BIỂN

2. CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH VINACERT

3. CÔNG TY CỔ PHẦN CÁ TẦM VIỆT NAM

4. CÔNG TY TNHH GEA REFRIGERATION VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

Thích, chia sẻ và bình luận bài viết này
Nhấn
Để nhận tin tức mới nhất, nóng nhất về ngành Thủy sản Việt Nam.
-- Kết bạn với VASEP trên Facebook --

BẢN TIN THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

FTA

Trang thông tin điện tử của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Cơ quan Chủ quản: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Trụ sở: Số 7 đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430 - Fax: (+84) 28.628.10437 - Email: vasephcmcity@vasep.com.vn

VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055 - Fax: (+84 24) 37715084 - Email: vasephn@vasep.com.vn

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội
Đơn vị vận hành trang tin điện tử: Trung tâm VASEP.PRO
Trưởng Ban Biên tập: Bà Phùng Thị Kim Thu
Tel: (+84 24) 3.7715055 – (ext.203); email: kimthu@vasep.com.vn

Đang online: 1115

Tổng lượt truy cập: 125975694

Giấy phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp số 138/GP-TTĐT, ngày 01/10/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đề nghị ghi rõ nguồn www.vasep.com.vn khi sử dụng thông tin từ trang này.