Hoạt động Văn phòng VASEP

Tháng 8/2017: VASEP.PRO tổ chức 2 chương trình đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro

11/08/2017

Hai chương trình đều do các chuyên gia có chuyên môn sâu và kinh nghiệm giải quyết nhiều vụ tranh chấp trực tiếp giảng dạy và tư vấn cho các doanh nghiệp.

Xem chi tiết
HỘI NGHỊ TOÀN THỂ HỘI VIÊN

HIỆP HỘI CB & XK THỦY SẢN VIỆT NAM 2012

HỘI NGHỊ TOÀN THỂ HỘI VIÊN HIỆP HỘI CB & XK THỦY SẢN VIỆT NAM 2012

14/08/2014

Nhân dịp khởi động các chương trình, chính sách quan trọng theo nhu cầu phát triển ngành và kiến nghị của Hiệp hội: chương trình chống tôm tạp chất, nghị định cá tra, các chương trình giải quyết vướng mắc của DN liên quan đến thuế - phí - Hải quan, cước - phí - vận tải, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản…, Ban Biên tập website vasep.com.vn xin đăng tải lại ý kiến của...

Xem chi tiết
Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành VASEP

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành VASEP

21/01/2014

(vasep.com.vn) Ngày 03/01/2014, Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã họp Hội nghị lần thứ XII Ban chấp hành VASEP nhiệm kỳ 4 tại Văn phòng hiệp hội. Sau khi tiến hành biểu quyết, Hội nghị đã thống nhất một số nội dung quyết nghị. Dưới đây là toàn văn nội dung Nghị quyết này.

Xem chi tiết

BẢN TIN THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

FTA