Giá bán lẻ bạch tuộc hấp tại Tokyo và Osaka giảm

Giá bán lẻ bạch tuộc hấp tại Tokyo và Osaka giảm

Thứ 6, 17/07/2020 | 07:23 GTM +07

(vasep.com.vn) Giá bán lẻ bạch tuộc hấp tại Tokyo và Osaka trong 6 tháng đầu năm nay đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán lẻ trung bình bạch tuộc hấp tại Tokyo 6 tháng đầu năm nay đạt 3.520 yên/kg, giảm 4,3% so với giá trung bình cả năm 2019 (3.680 yên/kg).

Giá bán lẻ trung bình bạch tuộc hấp tại Osaka 5 tháng đầu năm nay đạt 3.370 yên/kg, giảm 4,2% so với giá trung bình cả năm 2019 (3.520 yên/kg).

Giá bán lẻ bạch tuộc hấp tại Tokyo (yên/kg)

Năm

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

TB cả năm

2019

4.060

3.780

3.860

3.800

3.710

3.690

3.620

3.540

3.490

3.560

3.510

3.530

3.680

2020

3.570

3.540

3.650

3.410

3.450

3.470

 

 

 

 

 

 

3.520

 

Giá bán lẻ bạch tuộc hấp tại Osaka (yên/kg)

Năm

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

TB cả năm

2019

3.700

3.580

3.670

3.470

3.830

3.390

3.380

3.310

3.580

3.440

3.280

3.560

3.520

2020

3.290

3.550

3.370

3.170

3.450

 

 

 

 

 

 

 

3.370

(Tin tổng hợp) 

Kim Thu
BTV. Phùng Thị Kim Thu

Chức danh