Động lực học công nghiệp và lợi thế định vị của công ty trong nuôi cá tra và cá hồi

Động lực học công nghiệp và lợi thế định vị của công ty trong nuôi cá tra và cá hồi

Thứ 6, 21/09/2018 | 01:31 GTM +07

1. Động lực học công nghiệp và các xu hướng tập trung trong ngành cá tra của Việt Nam và cá hồi nuôi Scotland

Động lực học công nghiệp:

-Làm thế nào các ngành công nghiệp thay đổi theo thời gian, thông qua quá trình tiến hóa riêng của ngành (Schumpeter)

-Một số ngành công nghiệp (đặc biệt là doanh thu sản phẩm nhanh và / hoặc vốn hóa cao) di chuyển thông qua tăng trưởng nội tại và suy thoái theo những cách không nhất thiết liên quan đến biến động kinh tế lớn

-Bổ sung phân tích kinh tế so sánh

-Các giả thuyết làm việc: Các giai đoạn tiến hóa và các lựa chọn chiến lược có mối tương quan chặt chẽ với các đặc điểm tập trung theo ngành tức là các bài học được rút ra từ các ngành tập trung hơn.

(Động lực học công nghiệp (Industry Dynamics) là nghiên cứu về các phương tiện và quy trình mà qua đó các ngành công nghiệp thay đổi theo thời gian, thông qua các quá trình tiến hóa của riêng ngành đó - như theo phân tích của Joseph Schumpeter. Đây là nghiên cứu bổ sung cho các thống kê so sánh của ngành, vẫn được sử dụng rộng rãi trong phân tích kinh tế. Động lực học công nghiệp, như nghiên cứu của các học giả như Carlsson và Eliasson, cho thấy các động lực cơ bản thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp. Một số ngành, đặc biệt là các ngành có doanh thu sản phẩm nhanh hoặc chi phí vốn cao, cho thấy động lực đặc biệt di chuyển qua sự tăng trưởng nội tại và suy thoái không nhất thiết liên quan đến biến động kinh tế rộng lớn hơn. Chúng được gọi là "động lực công nghiệp theo chu kỳ".)

Trong giai đoạn đầu của một ngành công nghiệp / sản phẩm mới, cạnh tranh thường thấp và thường phụ thuộc vào lợi thế công nghệ. Khi công nghệ trở thành tiêu chuẩn hóa và rộng rãi hơn, số lượng đối thủ cạnh tranh tăng và cạnh tranh về giá trở nên quan trọng hơn. Khi ngành công nghiệp trưởng thành, các nền kinh tế có quy mô có thể đặt rào cản rất cao đối với những người mới tham gia và buộc các nhà sản xuất nhỏ hơn tìm kiếm thị trường mới hoặc thị trường ngách thích hợp.

Việc hợp nhất từ mức kỷ lục 179 trang trại năm 1989 - chủ yếu là hoạt động của chủ sở hữu - chỉ còn 7 trong năm 2017. Tất cả 7 trang trại còn lại đều liên kết theo chiều dọc với trại sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến sơ cấp. Hai công ty độc lập duy nhất còn tồn tại; Loch Duart & Wester Ross; nhắm mục tiêu thị trường ngách quốc tế cao cấp (dịch vụ ăn uống, bán hàng trực tiếp, v.v.).

Tỷ lệ hợp nhất cao hơn nhiều trong ngành cá tra (từ nhiều cơ sở phân mảnh) so với cá hồi. Do tính chất cận biên cao của mô hình kinh doanh và phạm vi cho các nền kinh tế quy mô. 5 nhà xuất khẩu hàng đầu đều là các công ty liên kết theo chiều dọc với> 50% thị phần vào năm 2013. Tuy nhiên, vẫn còn một số còn lại trong các nhà sản xuất có quy mô trung gian – việc ký hợp đồng lỏng lẻo càng dễ khiến các công ty liên kết theo chiều dọc lớn hơn.

Việc liên kết theo chiều dọc mang tính tập trung ngày càng tăng của các trang trại nuôi cá tra / basa thâm canh dọc theo các sông chính và sông Mê Kông và các kênh chính. CF chuyển từ xu hướng 'lochs' và ‘off-shore’ nhỏ hơn trong các lĩnh vực nuôi cá hồi. Cả hai lĩnh vực có cường độ sản xuất tương tự. 

Việc liên kết trong nuôi cá tra / basa của các hộ nuôi nhỏ ở Tỉnh An Giang, Việt Nam 2004-2009

Liên tục liênkeets nhanh chóng hơn 6 năm - An Giang giảm nhanh các trang trại của các hộ nuôi nhỏ nhất (<500m2-2.000m2) và tăng trưởng các đơn vị lớn hơn từ 1-25ha.

2. Xu hướng giá trị xuất khẩu: cá tra có bị mắc kẹt trong 'bẫy thu nhập trung bình' không?

Sau khi giảm trong năm 2014 và 2015, giá trị XK cá tra của Việt Nam đã tăng lên 1,71 tỷ USD trong năm 2016 với trên> 1 tấn từ 3.400 ha ao. Châu Mỹ & Châu Á chiếm 50% tổng XKchủ yếu là philê cá tra đông lạnh và cá tra đông lạnh nguyên con. XK sang EU giảm 5% xuống mức 111.300 tấn trong năm 2016. XK sang Châu Mỹ Latinh tăng 12% lên 125.000 tấn. XK sang Mỹ tăng 23% lên 387,4 triệu USD trong năm 2016 và cạnh tranh với cá rô phi. Thị trường châu Á lớn nhất là Trung Quốc (33.500 tấn), vượt Thái Lan vào năm 2016. Hầu hết tăng trưởng ở các quốc gia và phân khúc thị trường với tiềm năng thấp hơn cho sản phẩm giá trị gia tăng.

Cá tra có bị mắc kẹt trong 'bẫy thu nhập trung bình' không?

Định nghĩa: mất khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu hàng hóa sản xuất do tăng lương và không có khả năng cạnh tranh với các nền kinh tế phát triển hơn trong phân khúc thị trường giá trị gia tăng cao.

So sánh cá tra và cá hồi. xu hướng sản xuất và giá trị….

+Chiến lược đột phá cá tra?

+Chiến lược cấp doanh nghiệp

-Chuyển từ tăng trưởng lao động tài nguyên / chi phí thấp sang tăng trưởng năng suất / đổi mới

-Các quy trình và thị trường mới để duy trì tăng trưởng xuất khẩu

-Nhu cầu trong nước về giá trị gia tăng từ tầng lớp trung lưu mở rộng?

+Chiến lược cấp ngành (trước cạnh tranh)

-Đảm bảo chất lượng và nâng cao uy tín

-Quản trị và quảng bá theo luật định và dựa trên thị trường

-Inc quản trị môi trường và xã hội của bên thứ ba

Một quốc gia trong cái bẫy thu nhập trung bình đã mất đi lợi thế cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa sản xuất do tăng lương. Tuy nhiên, quốc gia đó không thể theo kịp với các nền kinh tế phát triển hơn trong thị trường giá trị gia tăng cao. Kết quả là, các nền kinh tế mới được công nghiệp hóa như Nam Phi và Brazil trong nhiều thập niên khiến Ngân hàng Thế giới không định nghĩa được “phạm vi thu nhập trung bình” vì tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người của họ vẫn ở mức từ 1.000 đến 12.000 USD (2011) ). [1] Quốc gia đó có đầu tư thấp, tăng trưởng chậm trong ngành thứ cấp, đa dạng hóa công nghiệp hạn chế và điều kiện thị trường lao động kém.

Tránh bẫy thu nhập trung bình đòi hỏi phải xác định các chiến lược để đưa ra các quy trình mới và tìm kiếm các thị trường mới để duy trì tăng trưởng xuất khẩu. Tăng cường nhu cầu trong nước cũng rất quan trọng khi tầng lớp trung lưu mở rộng có thể có sức mua ngày càng tăng đối với các sản phẩm có chất lượng cao, sáng tạo và giúp thúc đẩy tăng trưởng. [3]

Thách thức lớn nhất là chuyển từ tăng trưởng tài nguyên phụ thuộc vào lao động rẻ và vốn vào tăng trưởng dựa trên năng suất và sự đổi mới cao. Điều này đòi hỏi đầu tư vào cơ sở hạ tầng và giáo dục — xây dựng một hệ thống giáo dục chất lượng cao, khuyến khích sự sáng tạo và hỗ trợ những đột phá trong khoa học và công nghệ. [4]

3.Các vấn đề uy tín

Việc liên kết trong nuôi cá tra / basa của các hộ nuôi nhỏ ở Tỉnh An Giang, Việt Nam 2004-2009

Liên tục liên kết nhanh chóng hơn 6 năm - An Giang giảm nhanh các trang trại của các hộ nuôi nhỏ nhất (<500m2-2.000m2) và tăng trưởng các đơn vị lớn hơn từ 1-25ha.

Mặc dù một số phương tiện truyền thông bắt nguồn từ chính trị rằng cá tra là một nguyên liệu chất lượng cao / an toàn. Với việc cải thiện các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cá tra đi kèm với việc hợp liên kết được chứng minh bằng tỷ lệ thông báo của EU-RASSF với tôm nuôi và ví dụ đánh bắt thủy sản - khi được chuẩn hóa theo khối lượng xuất khẩu.

4.Lợi ích hiện tại của chứng nhận sinh thái của bên thứ ba?

Để được chứng nhận:

+Hiệu quả sử dụng tài nguyên sinh thái được cải thiện (tăng trưởng, thức ăn, thoát, v.v ...)

+Giá bảo hiểm (bằng chứng hạn chế?)

+Gia công phần mềm quản lý rủi ro thương hiệu / danh tiếng: thách thức / chiến dịch xã hội dân sự; chuỗi giá trị phân mảnh và đảm bảo nội bộ 

+CSR & giấy phép xã hội và các mục tiêu chiến lược khác (ví dụ GSI)?

 

Trang trại cá tra được chứng nhận ASC - Tháng 7/2018: 2011: Biên bản ghi nhớ giữa ASC (WWF nguồn gốc) D-Fish, VASEP, VINAFISH, để đạt được chứng nhận 25% và 30% khối lượng sản xuất vào năm 2012 & 2014. Đã xóa danh sách đỏ khỏi danh sách đỏ của WWF. Tuy nhiên mức tăng còn thấp: từ 43 trang trại tháng 5/2012 chỉ lên 45 trong tháng 7/2015, sản lượng 210.210 tấn; <15% tổng sản lượng.

Phù hợp với:

+Những thách thức đối với chứng nhận chủ sở hữu nhỏ bao gồm các vấn đề kiểm toán

+Nhu cầu ổn định tại các thị trường tập trung vào ASC - đặc biệt là EU

+Khả năng hạn chế để giải quyết các thông điệp truyền thông bất lợi rộng hơn ở EU?

5.Củng cố việc quản lý và Sáng kiến toàn cầu về ngành cá hồi (GSI)

6.Kết luận và đề xuất

Xu hướng tập trung cá tra phản ánh cá hồi ở cường độ canh tác tương tự

Cá tra có tốc độ liên kết nhanh hơn nhiều với lợi nhuận cận biên và quy mô kinh tế

Ngành cá tra bị mắc kẹt trong “bẫy phát triển trung bình” giá trị gia tăng thấp?

Hầu hết các chương trình chứng nhận không đảm bảo mức giá cao nhưng có thể đảm bảo tiếp tục tiếp cận vào các phân đoạn thị trường chứng nhận tập trung

Tuy nhiên thị phần EU giảm - liên kết với nhận thức chất lượng bất lợi

GSI là ví dụ về kiểm soát lại khẳng định của ngành để đạt được các mục tiêu chiến lược.

Các nhà sản xuất tôm Ecuador áp dụng phương pháp tương tự để tận dụng lợi ích của tình trạng canh tác không có kháng sinh quốc gia (Quan hệ đối tác tôm bền vững: SSP)

Bài học cho (i) các công ty trong các ngành ít tập trung hơn (ii) các chương trình cấp quốc gia (ví dụ) VietGAP

Các nhà sản xuất cộng tác cần có vai trò và quyền sở hữu hàng đầu

Bài trình bày của TS. Francis Murray (Đại học Stirling, Anh) tại Hội thảo Sản xuất và thị trường thủy sản Châu Âu - Phát triển thị trường cá tra trong bối cảnh chiến tranh thương mại trong khuôn khổ Hội chợ Vietfish 2018

Diệu Thúy
BTV. Nguyễn Thị Diệu Thúy

 Chức danh: Biên tập viên

Tel: 024.37715055 - ext.225
Mobile: 0984412791
Thích, chia sẻ và bình luận bài viết này
Nhấn
Để nhận tin tức mới nhất, nóng nhất về ngành Thủy sản Việt Nam.
-- Kết bạn với VASEP trên Facebook --

BẢN TIN THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

FTA

Trang thông tin điện tử của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Cơ quan Chủ quản: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Trụ sở: Số 7 đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430 - Fax: (+84) 28.628.10437 - Email: vasephcm@vasep.com.vn

VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055 - Fax: (+84 24) 37715084 - Email: vasephn@vasep.com.vn

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội
Đơn vị vận hành trang tin điện tử: Trung tâm VASEP.PRO
Trưởng Ban Biên tập: Bà Phùng Thị Kim Thu
Tel: (+84 24) 3.7715055 – (ext.203); email: kimthu@vasep.com.vn

Đang online: 1488

Tổng lượt truy cập: 134480140

Giấy phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp số 138/GP-TTĐT, ngày 01/10/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đề nghị ghi rõ nguồn www.vasep.com.vn khi sử dụng thông tin từ trang này.