Tập đoàn thủy sản Minh Phú được thêm 3 năm ưu tiên về thủ tục hải quan
Công nhân Tập đoàn thủy sản Minh Phú giao ca

Tập đoàn thủy sản Minh Phú được thêm 3 năm ưu tiên về thủ tục hải quan

Thứ 5, 18/07/2019 | 15:23 GTM +07

Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú, tỉnh Cà Mau được hưởng các chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan thêm thời gian là 3 năm (ba mươi sáu tháng), kể từ trung tuần tháng 7/2019.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định 1065/QĐ-TCHQ gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú (Tập đoàn thủy sản Minh Phú), có địa chỉ tại Khu công nghiệp phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau theo quy định tại Thông tư số 72/201