Công văn 111/QDNNVV-NVUT: Thông báo thời gian nhận hồ sơ dự án của DNNVV theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV

Thứ 5, 13/07/2017 | 15:17 GTM +07
Số/ ký hiệu: 111/QDNNVV-NVUT
Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành: 03/07/2017
File đính kèm:
Download File

Ngày 6/3/2017, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ban hành các chương trình hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thông qua các Ngân hàng nhận ủy thác của Quỹ trong năm 2017 kèm theo công văn số 30/QDNNVV-NVUT và công văn số 89/QDNNVV-NVUT ngày 30/5/2017 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo tiếp tục nhận hồ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV từ Ngân hàng nhận ủy thác từ ngày 3/7/2017 đến hết ngày 31/7/2017.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa xin thông báo để Quý Cơ quan được biết và phối hợp với Quỹ Phát triển DNNVV để phổ biến thông tin về các chương trình hỗ trợ đến DNNVV và tổ chức triển khai chương trình có hiệu quả.

Thích, chia sẻ và bình luận bài viết này
Nhấn
Để nhận tin tức mới nhất, nóng nhất về ngành Thủy sản Việt Nam.
-- Kết bạn với VASEP trên Facebook --