Công văn 253/2013/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản thay thế TT06/2010

Thứ 2, 25/11/2013 | 17:30 GTM +07
Số/ ký hiệu: 253/2013/CV-VASEP
Ngày ban hành: 25/11/2013
File đính kèm:
Download File

Ngày 25/11/2013, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có công văn số 253/2013/CV-VASEP góp ý Dự thảo Thông tư qui định về kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản thay thế TT06/2010.

Tại công văn 253/2013/CV-VASEP, Hiệp hội có ý kiến góp ý như sau:

I. Góp ý chung:

1) Hiệp hội VASEP nhất trí với nội dung Dự thảo Thông tư. Một số ý kiến góp ý của VASEP tại Công văn số 26/2012/VASEP-VPDD (ngày 11/5/2012) và Công văn số 84/2012/VASEP-VPDD (ngày 30/11/2012) đã được Cục Thú y tiếp thu và đưa vào sửa đổi trong Dự thảo 6 sẽ tạo thêm nhiều thuận lợi cho DN trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, còn 1 số quy định cần được bổ sung và chỉnh sửa cho đầy đủ và thống nhất để tạo điều kiện cho cơ quan quản lý và DN hiểu, thống nhất thực hiện đúng quy định như góp ý cụ thể tại mục (II) dưới đây.

2) Ngày 10/9/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC (TT 128) quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và đã có hiệu lực từ ngày 1/11/2013. Tại Điều 27 của TT128 quy định “Đưa hàng về bảo quản” với thay đổi cơ bản: quy định rõ trách nhiệm của cơ quan kiểm dịch (Cục Thú y) chịu trách nhiệm kiểm tra, cấp giấy tại Cảng hoặc nếu mang về kho bảo quản (căn cứ vào Giấy của CQ Thú y) để kiểm dịch thì CQ Thú y chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát trong quá trình vận chuyển và kiểm dịch, bảo quản trong quá trình chờ kết quả. Đây đang là nút thắt gây ách tắc lớn tại cảng đối với hàng hóa nói chung, đặc biệt là hàng thủy sản đông lạnh, ảnh hưởng lớn tới chất lượng SP và đội chi phí lưu cont, lưu bãi, cắm điện cho DN. Kể từ ngày TT128 có hiệu lực, hàng thủy sản NK tại nhiều cảng đã ách lại cảng từ 3-5 ngày, với chi phí cắm điện từ 60-70 USD/ngày/cont 40”.

Trong khi đó, về phía Bộ NNPTNT, Bộ trưởng và đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ đã có cuộc họp với VASEP ngày 24/8/2012, thống nhất cùng với Hiệp hội VASEP và đã có văn bản gửi Bộ Tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho SXKD của DN (văn bản số 3928/BNN-TY, ngày 14/11/2012  v/v quản lý giám sát sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập khẩu). Theo đó, Bộ NNPTNT đồng ý và đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chỉ đạo Tổng cục Hải quan: cho phép DN đưa hàng sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập khẩu về kho bảo quản của DN (kho bảo quản đủ điều kiện vệ sinh thú y và được CQ thú y kiểm soát trong quá trình lưu giữ, bảo quản) để thực hiện kiểm dịch, kiểm tra ATTP theo quy định hiện hành.

 Với thực tế này và tinh thần chỉ đạo của Bộ NNPTNT tại CV 3928 kể trên, kính đề nghị Cục Thú y soát xét và đảm bảo đưa nội dung/chủ trương này vào xuyên suốt trong Mục 3, Chương 3 (Điều 16-21): cấp Giấy để DN đưa nhanh nhất hàng thủy sản về bảo quản tại kho DN, không quá 2 ngày kể từ ngày cập cảng.

3) Về cụm từ chuyên môn:

Trong mục 3 thuộc Chương 3 và một số nội dung khác có sử dụng từ “gia công, chế biến xuất khẩu”, nhằm tạo thống nhất trong loại hình XNK liên quan đến công tác quản lý hải quan và thuế đang áp dụng hiện hành, đề nghị Cục Thú y thống nhất dùng từ chuyên môn “Sản xuất xuất khẩu” thay cho “chế biến xuất khẩu” đang dùng trong dự thảo.

II. Góp ý chi tiết:

1. Điều 16: Đăng ký kiểm dịch

- Tại mục b, khoản 1: đề nghị tách biệt giữa “gia công” và “chế biến xuất khẩu” bằng cách thêm dấu “,” giữa 2 cụm từ này vì đặc thù là 2 loại hình kinh doanh khác nhau, thống nhất sửa lại thành: “gia công, sản xuất xuất khẩu”.

2. Điều 18: Kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu tại cửa khẩu nhập

- Đề nghị:

- Bổ sung thêm vào mục b) khoản 1 như sau:  b) Giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc Giấy Chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu (bản gốc – trừ sản phẩm động vật thủy sản được nhập khẩu trực tiếp từ tàu đánh bắt cá nước ngoài)” → Áp dụng thống nhất với quy định tại mục e) khoản 2) Điều 16 về Hồ sơ đăng ký kiểm dịch.

- Bổ sung vào mục a) khoản 2 như sau: “a) Kiểm tra chủng loại, số lượng, khối lượng hàng nhập đối chiếu với giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của nước xuất khẩu”.

3. Thống nhất quy định về “Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh cơ sở, vùng nuôi:

- Mục b) khoản 2 Điều 8 (Đối với động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển trong nước): Bản sao chụp có xác nhận sao y bản chính của chủ hàng (sau đây gọi là bản sao chụp) giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với động vật thủy sản (nếu có)

- Mục d) khoản 3 Điều 12 (Đối với động vật thủy sản, sản phẩm độngvật thủy sản xuất khẩu): Bản sao giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh của cơ sở nuôi nơi xuất x của thủy sản đ sản xuất lô hàng (nếu có)”.

Tuy nhiên, Phụ lục 4 lại quy định Hồ sơ kiểm dịch phải có bản sao chụp trên, không phải là “nếu có”. 

Đề nghị: Cục Thú ý chỉnh sửa tại Phụ lục 4 là “nếu có” đối với Bản sao giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh để thống nhất với quy định tại các điều kể trên.

4. Thống nhất quy định về “Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm”:

- Mục e) khoản 2 Điều 16 quy định về Hồ sơ đăng ký kiểm dịch không bắt buộc đối với các lô hàng nhập khẩu từ các nước chưa có thỏa thuận với Việt Nam về mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch mà còn có thể là Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền.

-  Nhưng tại Mục 6 & mục 7 của Phụ lục 4:  quy định về Hồ sơ kiểm dịch đối với thủy sản nhập khẩu và sản phẩm thủy sản nhập khẩu lại chỉ đề cập tới 01 loại Giấy  chứng nhận kiểm dịch thủy sản nhập khẩu

Đề nghị bổ sung thêm cụm từ: “hoặc Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm” vào Mục 6 và Mục 7 của Phụ lục 4 thành “Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm”.

5. Về thời gian xử lý Hồ sơ đăng ký kiểm dịch:

- Tại mục d) khoản 3 Điều 16 quy định thời gian trả lời đối với sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu dùng làm nguyên liệu gia công, sản xuất xuất khẩu và đặc biệt nhập khẩu theo đường hàng không làm hàng mẫu để gia công, sản xuất xuất khẩu: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định. Thời gian này sẽ là quá dài vì việc gửi hàng mẫu qua hàng không với số lượng không lớn, và việc lưu thông, bảo quản 3 ngày tại cảng hàng không sẽ là khó khăn cho DN, không sát thực tế và không tạo được điều kiện cho DN tranh thủ được cơ hội với khách hàng.

Đề nghị: Rút ngắn thời gian trả lời chủ hàng xuống 1 ngày đối với hàng mẫu nhập qua đường hàng không và 02 ngày đối với sản phẩm động vật thủy sản dùng làm nguyên liệu gia công, sản xuất xuất khẩu nói chung.

6. Về kiểm dịch động vật TS và sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm (Mục 2, chương 3):

-  Tại Điều 12 và Điều 14: quy định việc xuất khẩu sản phẩm động vật thủy sản dùng làm thực phẩm sẽ khai báo và chịu thực hiện kiểm dịch tại các Trung tâm Chất lượng NLTS thuộc cục NAFIQAD.

-  Ngày 12/11/2013, Bộ NNPTNT cũng đã ban hành Thông tư 48/2013 thay thế Thông tư 55/2011, quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản, và Cục NAFIQAD là đơn vị được giao việc kiểm tra, chứng nhận cho các sản phẩm thủy sản xuất khẩu (dùng làm thực phẩm).

Đề nghị: Nội dung này tại Dự thảo có sự tương thích và không khác biệt với các nội dung tương tự tại Thông tư 48/2013 kể trên.

7. Về thời hạn giá trị sử dụng Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản:

-  Khoản 2) Điều 30 quy định thời hạn giá trị sử dụng của Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, SP động vật thủy sản nhập khẩu là 30 ngày. Thời gian này sẽ là quá ngắn. Do đặc thù mùa vụ và thông lệ thương mại quốc tế ngành thủy sản, nên thực tế các DN phải mua nguyên liệu với khối lượng lớn để dự trữ cho sản xuất, đảm bảo chủ động nguyên liệu luôn đủ cho SXXK, chủ động trong ký kết hợp đồng, nên thời gian thực tế để trữ đông lạnh trong kho là từ ít nhất 6 tháng đến 1 năm. Tại Công văn số 84/2012 ngày 30/11/2012 của VASEP đã kiến nghị về thời hạn này.

Đề nghị: quy định giá trị sử dụng Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu để SXXK, gia  công chế biến XK ít nhất là 1 năm.

8. Sửa đổi thống nhất các tên trong Thông tư:

Đề nghị sửa đổi, thống nhất tên các Mẫu hồ sơ giữa trích dẫn quy định trong thông tư và các biểu mẫu (quy định tại Điều 28 và tại 1 số điều).

Đề nghị sửa đổi, thống nhất các cụm từ: “Thủy sản, sản phẩm thủy sản” thay bằng “Động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản” cho phù hợp với tên của Thông tư.

-  Trong Dự thảo Thông tư còn 1 số chỗ chưa điền số Phụ lục, cụ thể: i) Mục a, khoản 3 Điều 12; ii) Mục a, khoản 2 Điều 14

9. Một số ý kiến khác:

-  Đề nghị giữ nguyên Phụ lục 3 của Dự thảo 2 thay cho Phụ lục 6.

-  Xem xét ghép thủ tục Đăng ký kiểm dịch (xin phép nhập khẩu) với thủ tục khai báo kiểm dịch đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, SXXK, hàng mẫu để hỗ trợ DN rút ngắn thời gian và giảm bớt các thủ tục rườm rà không cần thiết.

-  Đề nghị thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa để giảm bớt thời gian và chi phí đi lại cho DN trên địa bàn quá rộng như TP. HCM (Cơ quan thú y vùng 6): Hiện nay, kiểm soát hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính  một nơi,lấy dấu Giấy chứng nhận kiểm dịch  một nơi.

-  Đề nghị Cơ quan thú y bố trí nhân sự làm việc ngày thứ 7 để phối hợp với cơ quan hải quan (hải quan có làm việc thứ 7) hỗ trợ DN giải phóng nhanh hàng hóa khi hàng về vào ngày cuối tuần.

Vân Anh

Thích, chia sẻ và bình luận bài viết này
Nhấn
Để nhận tin tức mới nhất, nóng nhất về ngành Thủy sản Việt Nam.
-- Kết bạn với VASEP trên Facebook --

Trang thông tin điện tử của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Cơ quan Chủ quản: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)
Trụ sở: Số 7 đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28.628.10430 - Fax: (+84) 28.628.10437 - Email: vasephcm@vasep.com.vn

VPĐD: số 10, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3.7715055 - Fax: (+84 24) 37715084 - Email: vasephn@vasep.com.vn

Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội
Đơn vị vận hành trang tin điện tử: Trung tâm VASEP.PRO
Trưởng Ban Biên tập: Bà Phùng Thị Kim Thu
Tel: (+84 24) 3.7715055 – (ext.203); email: kimthu@vasep.com.vn

Đang online: 1257

Tổng lượt truy cập: 134093047

Giấy phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp số 138/GP-TTĐT, ngày 01/10/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đề nghị ghi rõ nguồn www.vasep.com.vn khi sử dụng thông tin từ trang này.