Thư viện văn bản

Quốc hội

Tìm văn bản
Cơ quan/ Ban nghành
Loại văn bản
Số hiệu văn bản
Tiêu đề văn bản
Số/ ký hiệu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
 107/2016/QH13
 Luật
 06/04/2016
 01/09/2016
 95/2015/QH13
 Luật
 25/11/2015
 01/07/2017
 97/2015/QH13
 Luật
 25/11/2015
 01/01/2017
 97/2015/QH13
 Luật
 25/11/2015
 01/01/2017
 88/2015/QH13
 Luật
 20/11/2015
 01/01/2017
 84/2015/QH13
 Luật
 25/06/2015
 01/07/2016
 82/2015/QH13
 Luật
 25/06/2015
 01/07/2016
 79/2015/QH13
 Luật
 19/06/2015
 01/07/2016
 10/2014/UBTVQH13
 Pháp lệnh
 23/12/2014
 05/06/2015
 68/2014/QH13
 Luật
 26/11/2014
 01/07/2015
  • Bản tin tuần Thương mại Thuỷ sản số 29 - 2019
  • Doanh nghiệp “nhảy dựng” vì dự thảo Luật Lao động sửa đổi
  • Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Bộ Luật lao động sửa đổi tại Tp.HCM
  • Kế hoạch tổ chức Hội thảo tại VIETFISH 2019 (29-31/8/2019)
Cá ngừ
Tôm
Hải sản khác

BÁO CÁO XUẤT KHẨU THỦY SẢN

BÁO CÁO SẢN PHẨM THỦY SẢN