Tìm kiếm

Tìm kiếm dữ liệu:

Năm

Nhập khẩu cá ngừ của Hàn Quốc năm 2018

Thị trường : Hàn Quốc -
Sản phẩm: Cá ngừ
(Ngày đăng: 01/02/2019)

NHẬP KHẨU CÁ NGỪ CỦA HÀN QUỐC NĂM 2018 (Giá trị: nghìn USD; Nguồn: ITC)

STT

Nguồn cung

Q1

Q2

Q3

Q4

2018

2017

↑↓%

1

Morocco

2.024

2.160

1.228

13.008

18.420

13.411

37,35

2

Tây Ban Nha

6233

6385

4917

8682

26.217

9.038

190,08

3

Italy

17.904

4.507

2.275

7.943

32.629

28.482

14,56

4

Pháp

12.274

1.679

1.173

4.898

20.024

17.295

15,78

5

Trung Quốc

4.194

3.794

5.169

3.908

17.065

23.252

-26,61

6

Đài Loan

4.433

3.856

3.167

3.288

14.744

13.942

5,75

7

Thổ Nhĩ Kì

1.498

6.348

10.941

2.572

21.359

14.843

43,90

8

Australia

263

349

1.891

2.437

4.940

7.994

-38,20

9

Nhật Bản

1.458

833

1.488

2.114

5.893

6.889

-14,46

10

Thái Lan

440

385

1.565

1.942

4.332

4.407

-1,70

11

Malta

4.000

1.126

715

1.748

7.589

7.208

5,29

12

Vanuatu

2.368

420

77

1.115

3.980

5.398

-26,27

13

Mexico

387

643

509

704

2.243

1.567

43,14

14

Tunisia

348

660

288

550

1846

3903

-52,70

15

Libya

1.474

1.046

553

549

3.622

5.771

-37,24

16

Micronesia

217

392

1.141

546

2296

845

171,72

17

Ghana

40

219

166

543

968

208

365,38

18

Croatia

3

145

88

444

680

799

-14,89

19

Việt Nam

366

285

573

408

1.632

995

64,02

20

Papua New Guinea

2.386

996

3.861

305

7.548

10.989

-31,31

 

TG

65.611

41.004

43.620

58.538

208.773

187.548

11,32

 

Mã HS

Sản phẩm

2017

2018

↑↓%

030487

Cá ngừ phi lê đông lạnh

109.677

132.362

20,68

030344

Cá ngừ mắt to đông lạnh

24.551

18.893

-23,05

030345

Cá ngừ vây xanh đại dương đông lạnh

8.174

17.823

118,05

030342

Cá ngừ vây vàng đông lạnh

23.513

17.593

-25,18

030346

Cá ngừ vây xanh phía Nam đông lạnh

9.290

7.263

-21,82

160414

Cá ngừ bảo quản

6.334

6.794

7,26

030235

Cá ngừ tươi/ướp lạnh

2.318

3.389

46,20

030341

Cá ngừ vây dài đông lạnh

1.262

1.030

-18,38

030194

Cá ngừ vây xanh tươi sống

941

876

-6,91

030232

Cá ngừ vây vàng tươi sống/ướp lạnh

14

80

471,43

Tổng

187.546

208.772

11,32

Thích, chia sẻ và bình luận bài viết này
Nhấn
Để nhận tin tức mới nhất, nóng nhất về ngành Thủy sản Việt Nam.
-- Kết bạn với VASEP trên Facebook --