Hội viên

CÔNG TY TNHH THÔNG THUẬN

Tên doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH THÔNG THUẬN
Tên thương mại
T&T CO., Ltd
Logo
CÔNG TY TNHH THÔNG THUẬN
Địa chỉ
Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Tỉnh (TP)
Bình Thuận
Lĩnh vực hoạt động
Chế biến, xuất khẩu, nuôi trồng
Điện thoại công ty
84 252 3853884
Fax
84 259 3820379
Email
thongthuan@thongthuanseafood.com/ sales@thongthuanseafood.com
Website
EU Code
DL 560, DL 601
HT QLCL
HACCP
Sản phẩm
Tôm đông lạnh

  Tìm kiếm hội viên

Tìm kiếm   Nhập lại
Cá ngừ
Hải sản khác

BẢN TIN THƯƠNG MẠI THỦY SẢN