Hội viên

CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG

Tên doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG
Tên thương mại
EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG Co., Ltd
Logo
CÔNG TY TNHH EUROFINS SẮC KÝ HẢI ĐĂNG
Địa chỉ
Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh (TP)
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Lĩnh vực hoạt động
Dịch vụ thử nghiệm, giám định hàng hóa, quan trắc môi trường, vệ sinh công nghiệp
Điện thoại công ty
+84 28 71077879
Fax
 
Email
VN_CS@eurofins.com
Website
EU Code
 
HT QLCL
ISO 17025:2017, ISO 17020:2012
Sản phẩm
Kiểm nghiệm thực phẩm, sản phẩm; Giám định hàng hóa; Quan trắc môi trường; Vệ sinh công nghiệp

  Tìm kiếm hội viên

Tìm kiếm   Nhập lại
Cá ngừ
Hải sản khác

BẢN TIN THƯƠNG MẠI THỦY SẢN