Hội viên

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN (TỔNG CỤC THỦY SẢN)

Tên doanh nghiệp
TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN (TỔNG CỤC THỦY SẢN)
Tên thương mại
FICEN
Logo
TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN (TỔNG CỤC THỦY SẢN)
Địa chỉ
Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Tỉnh (TP)
HÀ NỘI
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại công ty
(+84) 24.6.680.5011
Fax
(+84) 24.3.724.5411
Email
ttam.bts@hn.vnn.vn/tridl@mard.gov.vn
Website
EU Code
HT QLCL
Sản phẩm
Thông tin, thống kê, dự báo và ứng dụng CNTT phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Tổng cục Thủy sản

  Tìm kiếm hội viên

Tìm kiếm   Nhập lại
Cá ngừ
Hải sản khác

BẢN TIN THƯƠNG MẠI THỦY SẢN