Hội viên

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

Tên doanh nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI
Tên thương mại
SEA MINH HAI/ SEAPRODEX MINH HAI
Logo
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI
Địa chỉ
Km 2231, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
Tỉnh (TP)
BẠC LIÊU
Lĩnh vực hoạt động
Chế biến, xuất khẩu
Điện thoại công ty
84 291 3846810
Fax
84 291 3846706
Email
seamh@seaminhhai.com/hcmrefinfo@seaminhhai.com
Website
EU Code
DL 204, DL 374, DL 713, DL78
HT QLCL
HACCP, BRC, ISO 9001: 2008, ACC, FRIEND OF THE SEA (FOS)
Sản phẩm
Tôm đông lạnh

  Tìm kiếm hội viên

Tìm kiếm   Nhập lại
Cá ngừ
Hải sản khác

BẢN TIN THƯƠNG MẠI THỦY SẢN