Thư viện văn bản

Quốc hội

Tìm văn bản
Cơ quan/ Ban nghành
Loại văn bản
Số hiệu văn bản
Tiêu đề văn bản
Số/ ký hiệu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
 49/2017/QH14
 Nghị quyết
 13/11/2017
 01/07/2018
 55/2010/QH12
 Nghị quyết
 24/11/2010
 01/01/2011